הוראות הרכבה - בית בובות

W06A044-527-1010

W06A101-527-1032

W06A139-527-1046

W06A140-527-1050

W06A163-527-1033_1014

W06A218-527-1013

W06A220-527-1008

W06A247-527-1031

W06A251B-527-1048

W06A371B-527-1045

W06A380-W06A139C-527-1052

הוראות הרכבה - מטבחים

W10C284-527-1005

W10C349-W10C492-527-1027

W10C382-527-1043

W10C404-527-1028

W10C409-W10C466-527-1029

W10C439B-527-1051

W10C458B-527-1044

W10C467C-W10C467B-527-1047

W10C479-527-1042

W10D123-527-1000

הוראות הרכבה - מיטה

Bed-manual

הוראות הרכבה - נדנדה

swing-MANUAL-1

swing-MANUAL-2

הוראות הרכבה - סט שולחן כיסאות

Tablechair-manuals